خرید هواپیماهای نو دستوری است

[ad_1]

ساعت انتشار:
۲۰:۴۵:۱۱


تاریخ انتشار:
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶


خرید هواپیماهای نو دستوری است


یک کارشناس هوایی گفت: خرید هواپیماهای نو تجاری نیست، بلکه دستوری است یعنی فعلاً استفاده حداکثری از فرصت موجود، تا در مراحل بعد در صورت فراهم شدن شرایط، حلقه‌های مفقوده توسعه کامل شود.

به گزارش پایگاه خبری ربیع،یاسر جلالی درباره سفارش‌های اخیر هواپیماهای نو توسط شرکت‌های هواپیمایی مختلف داخلی، اظهار داشت: ‌با در نظر گرفتن اینکه این سفارش‌های خرید هواپیما هنوز در قالب MOU -تفاهم‌نامه- هست و نه قرارداد، می‌توان مدعی شد که در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی داخلی امکانات لازم و کافی برای بهره‌برداری حداکثری از ناوگان جدید را ندارند که بر این موضوع بارها تأکید شده است.

[ad_2]

لینک منبع